Strona główna

Witamy na stronach serwisu internetowego Międzygminnego przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym. Spółka została założona 29 kwietnia 2004 r. (Umowa Spółki z 29.04.2004 r., Akt notarialny Repertorium „A” numer 3460/2004). jej założycielami,  posiadającymi 100% udziałów były:

  • samorząd Powiatu świdwińskiego
  • samorządy gminne: Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Sławoborze, Gminy Rąbino, Gminy Świdwin.

Dnia 2 sierpnia 2004 r. do Spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Świdwinie dołączył samorząd Gminy Czaplinek (Umowa Spółki z 02.08.2004 r., Akt notarialny Repertorium A numer 6855/2004).

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Świdwinie zostało zarejestrowane w dniu 16.08.2004 roku w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000214925. Siedzibą Spółki było Miasto Świdwin.

W roku 2006 rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym – gmina Połczyn Zdrój”. Budowę ukończono w październiku 2006 r. Projekt został zrealizowany przy udziale finansowym duńskiego Ministerstwa Środowiska, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2007 Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Świdwinie uzyskało dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym wymagane prawem pozwolenia, w tym 16.05.2007 r. pozwolenie na użytkowanie instalacji.

W dniu 17 czerwca 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

W dniu 2 kwietnia 2008 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółki na Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz siedziby Spółki ze Świdwina na Wardyń Górny, gmina Połczyn-Zdrój (Akt notarialny Repertorium „A” numer 3925/2008).

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym jest spółką prawa handlowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.