Informacja

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne skargi kierowane do Spółki w związku z nieodbieraniem przez nowego operatora na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, prawidłowo posegregowanych odpadów selektywnie zbieranych, z pojemników i/lub worków oznaczonych logo MPGO, uprzejmie informujemy, że operator nie ma podstaw do takiej odmowy.

W wypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.

Ponadto informujemy, że możliwe jest wydzierżawienie od MPGO pojemników do gromadzenia odpadów. Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 716 29 38.

Kompost wardyński

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że MPGO otrzymało zgodę na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „KOMPOST WARDYŃSKI”.

Środek może być stosowany pod uprawy polowe, sadownicze, warzywne, rośliny ozdobne oraz rekultywację gleb zdegradowanych. Dziękujemy za pomoc w prowadzeniu procedury specjalistom z GreenCode.

Więcej informacji wkrótce!
Zespół MPGO.