Informacja dot. zwolnień w opłatach za odbiór odpadów dla firm, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do informacji umieszczonej na stronie internetowej MPGO oraz w serwisie Facebook, dot. zwolnień w opłatach za odbiór odpadów dla firm, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa, pragniemy podkreślić, że niniejsze zwolnienie dotyczy firm, które były zmuszone wstrzymać swoją działalność właśnie w związku z epidemią koronawirusa.

Zamknięcie punktów usługowych (m.in. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, piercingu i inne tego typu) rząd wprowadził od 1 kwietnia br., w związku z powyższym zwolnienie z opłat może nastąpić nie wcześniej niż za miesiąc kwiecień.

Zwolnienia z opłat nie będą naliczane wstecznie, decyduje data wpływu wniosku do spółki (data wpływu wniosku w miesiącu kwietniu, zwolnienie od maja).

Każdy wniosek będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia.

Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że podmioty gospodarcze obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które w związku z epidemią SARS CoV-19 wstrzymały swoją działalność, będą mogły skorzystać ze zwolnień w opłatach, na podstawie wniosku złożonego do spółki.

Informacja [pdf]

8 milionów złotych dofinansowania dla MPGO

Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że dla projektu „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020, przyznał MPGO dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych!

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w pracach nad projektem i przyczynili się do tego sukcesu!

Informacja

Szanowni Państwo!

MPGO Sp. z o. o. informuje, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Wardyniu Górnym, pozostaje nieczynny do dnia 10.04.2020r.

W dalszym ciągu wstrzymane są również przyjęcia odpadów od pozostałych kontrahentów indywidualnych.

Dziękujemy za wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Zespół MPGO