Informacje RODO

Administrator Danych Osobowych MPGO Sp. z o.o. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych pana Grzegorza Dżugę, z którym skontaktować się można we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem iod@mpgo.pl lub na adres siedziby Administratora:

MPGO Sp. z o.o.

Wardyń Górny 35,
78-320 Połczyn-Zdrój,
tel. (+48) 94 716-29-38,
adres e-mail: biuro@mpgo.pl

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Wniosek o realizację praw