8 milionów złotych dofinansowania dla MPGO

Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że dla projektu „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020, przyznał MPGO dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych!

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w pracach nad projektem i przyczynili się do tego sukcesu!