Informacja dot. zwolnień w opłatach za odbiór odpadów dla firm, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do informacji umieszczonej na stronie internetowej MPGO oraz w serwisie Facebook, dot. zwolnień w opłatach za odbiór odpadów dla firm, w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa, pragniemy podkreślić, że niniejsze zwolnienie dotyczy firm, które były zmuszone wstrzymać swoją działalność właśnie w związku z epidemią koronawirusa.

Zamknięcie punktów usługowych (m.in. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, piercingu i inne tego typu) rząd wprowadził od 1 kwietnia br., w związku z powyższym zwolnienie z opłat może nastąpić nie wcześniej niż za miesiąc kwiecień.

Zwolnienia z opłat nie będą naliczane wstecznie, decyduje data wpływu wniosku do spółki (data wpływu wniosku w miesiącu kwietniu, zwolnienie od maja).

Każdy wniosek będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia.

Informacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że podmioty gospodarcze obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które w związku z epidemią SARS CoV-19 wstrzymały swoją działalność, będą mogły skorzystać ze zwolnień w opłatach, na podstawie wniosku złożonego do spółki.

Informacja [pdf]

8 milionów złotych dofinansowania dla MPGO

Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że dla projektu „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19 działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020, przyznał MPGO dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych!

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w pracach nad projektem i przyczynili się do tego sukcesu!

Informacja

Szanowni Państwo!

MPGO Sp. z o. o. informuje, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Wardyniu Górnym, pozostaje nieczynny do dnia 10.04.2020r.

W dalszym ciągu wstrzymane są również przyjęcia odpadów od pozostałych kontrahentów indywidualnych.

Dziękujemy za wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Zespół MPGO

Wstrzymanie przyjęcia odpadów do dnia 31.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”) informujemy o wstrzymaniu przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, na czas do dnia 31.03.2020r.

Ponadto do dnia 31.03.2020r. nie będzie możliwe regulowanie należności w kasie spółki. Wszelkie płatności prosimy regulować przelewem na rachunek bankowy MPGO.

Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w biurze spółki. Wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem 94 716 29 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mpgo.pl

Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją, powyższe działania mają na celu zapewnienie ochrony pracownikom spółki oraz mieszkańcom okolicznych Gmin Udziałowych.

[Załącznik]

Informacja

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne skargi kierowane do Spółki w związku z nieodbieraniem przez nowego operatora na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, prawidłowo posegregowanych odpadów selektywnie zbieranych, z pojemników i/lub worków oznaczonych logo MPGO, uprzejmie informujemy, że operator nie ma podstaw do takiej odmowy.

W wypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.

Ponadto informujemy, że możliwe jest wydzierżawienie od MPGO pojemników do gromadzenia odpadów. Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 716 29 38.

Kompost wardyński

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że MPGO otrzymało zgodę na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „KOMPOST WARDYŃSKI”.

Środek może być stosowany pod uprawy polowe, sadownicze, warzywne, rośliny ozdobne oraz rekultywację gleb zdegradowanych. Dziękujemy za pomoc w prowadzeniu procedury specjalistom z GreenCode.

Więcej informacji wkrótce!
Zespół MPGO.

Nowy Udziałowiec Spółki

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że 15 października 2019 roku, grono udziałowców MPGO sp. z o. o. powiększyło się o nową Gminę Udziałową. W gronie Wspólników przywitaliśmy Gminę Grzmiącą, reprezentowaną przez Pana Wójta Patryka Makowskiego.

Życzymy Gminie i sobie owocnej współpracy w nadchodzących latach.

Aktualnie w skład Zgromadzenia Wspólników MPGO wchodzi 11 Gmin Udziałowych:

Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Czaplinek, Gmina Barwice, Miasto Szczecinek, Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Gmina Sławoborze, Gmina Rąbino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Biały Bór, Gmina Grzmiąca.

Na zdjęciu: Prezes Zarządu Jolanta Jabłońska-Wojciul z Wójtem Gminy Grzmiąca Patrykiem Makowskim