Wstrzymanie przyjęcia odpadów do dnia 31.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z komunikatem Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („koronawirus”) informujemy o wstrzymaniu przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, na czas do dnia 31.03.2020r.

Ponadto do dnia 31.03.2020r. nie będzie możliwe regulowanie należności w kasie spółki. Wszelkie płatności prosimy regulować przelewem na rachunek bankowy MPGO.

Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w biurze spółki. Wszelkie zapytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem 94 716 29 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mpgo.pl

Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją, powyższe działania mają na celu zapewnienie ochrony pracownikom spółki oraz mieszkańcom okolicznych Gmin Udziałowych.

[Załącznik]

Informacja

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne skargi kierowane do Spółki w związku z nieodbieraniem przez nowego operatora na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, prawidłowo posegregowanych odpadów selektywnie zbieranych, z pojemników i/lub worków oznaczonych logo MPGO, uprzejmie informujemy, że operator nie ma podstaw do takiej odmowy.

W wypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju.

Ponadto informujemy, że możliwe jest wydzierżawienie od MPGO pojemników do gromadzenia odpadów. Więcej informacji pod numerem telefonu: 94 716 29 38.

Kompost wardyński

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że MPGO otrzymało zgodę na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „KOMPOST WARDYŃSKI”.

Środek może być stosowany pod uprawy polowe, sadownicze, warzywne, rośliny ozdobne oraz rekultywację gleb zdegradowanych. Dziękujemy za pomoc w prowadzeniu procedury specjalistom z GreenCode.

Więcej informacji wkrótce!
Zespół MPGO.

Nowy Udziałowiec Spółki

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że 15 października 2019 roku, grono udziałowców MPGO sp. z o. o. powiększyło się o nową Gminę Udziałową. W gronie Wspólników przywitaliśmy Gminę Grzmiącą, reprezentowaną przez Pana Wójta Patryka Makowskiego.

Życzymy Gminie i sobie owocnej współpracy w nadchodzących latach.

Aktualnie w skład Zgromadzenia Wspólników MPGO wchodzi 11 Gmin Udziałowych:

Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Czaplinek, Gmina Barwice, Miasto Szczecinek, Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Gmina Sławoborze, Gmina Rąbino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Biały Bór, Gmina Grzmiąca.

Na zdjęciu: Prezes Zarządu Jolanta Jabłońska-Wojciul z Wójtem Gminy Grzmiąca Patrykiem Makowskim

Piknik Ekologiczny 2019

„Rodzinna niedziela w Wardyniu EKO Wardyń 2019”

Dnia 8 IX 2019r. w Wardyniu Górnym, odbył się już 3 piknik ekologiczny z MPGO, pod hasłem „Rodzinna niedziela w Wardyniu EKO Wardyń 2019”

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, bawiliśmy i edukowaliśmy się świetnie pod patronatem honorowym Gminy Połczyn Zdrój oraz patronatem naszych partnerów: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S. A. oraz Maximus Broker.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas!

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 21 lutego (czwartek) 2019r., w MPGO w Wardyniu Górnym będzie wykonywana LEGALIZACJA wagi samochodowej. Odpady będą przyjmowane w godzinach od 7:00 do 9:00 i od 12:00 do 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja [pdf]

Informacja

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Sławoborze, w związku z tym, że 12.11.2018r., (PONIEDZIAŁEK) ustanowiono dniem wolnym od pracy, Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym informuje, że odpady z pojemników na SZKŁO zostaną odebrane dnia 14.11.2018r., (ŚRODA). Prosimy o wystawienie pojemników przed posesje.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

Informacja

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój*, w związku z tym, że 12.11.2018r., (PONIEDZIAŁEK) ustanowiono dniem wolnym od pracy, Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym informuje, że odpady NIESEGREGOWANE KOMUNALNE zostaną odebrane dnia 10.11.2018r., (SOBOTA). Prosimy o wystawienie pojemników przed posesje.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

*Miasto: 5-go Marca, B. Chrobrego, Demokracji, Dolna, Grunwaldzka, Szpitalna, Kilińskiego, Kościuszki, Mariacka, Moniuszki, Ogrodowa, Okrzei, Piwna, Pl. Orła Białego, Pl. Tysiąclecia, Pl. Wolności, Rynkowa, Solankowa, Tagrowa, Warszawska, Wąska, Wiejska, Wilcza, Wojska Polskiego, Zamkowa.

*Gmina: Dobino, Gawroniec, Kłokowo, Kłokówko, Lipno, Międzyborze, Nowy Toporzyl, Ogartówko, Połczyńska, Słowianki, Stare Resko, Toporzyk.

OŚWIADCZENIE

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. jako zarządzający Zakładem Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, stanowczo zaprzecza fałszywym zarzutom dotyczącym rzekomego zanieczyszczania środowiska w wyniku prowadzonej działalności.

Stan środowiska wokół zakładu jest monitorowany zgodnie z obligatoryjnym obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa. Badania prowadzone są przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. Ponadto działalność zakładu jest ściśle i stale nadzorowana przez właściwe organy kontrolujące.

Informujemy również, że w okresie 26.05.2017r. – 25.09.2017r. na terenie zakładu została przeprowadzona kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, w trakcie której zbadano próbki gleb i wód odprowadzanych do ziemi. Przeprowadzona kontrola sposobu gospodarowania ściekami oraz odpadami przez spółkę, a także analizy gleb i wód pod kątem zawartości substancji powodujących ryzyko wykazały, że MPGO nie odprowadza do ziemi ścieków przemysłowych, a działalność zakładu nie powoduje negatywnego oddziaływania na gleby, a co za tym idzie na wody gruntowe.

W związku z powyższym MPGO Sp. z o.o. oświadcza, że działalność Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym nie powoduje zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska.

 

OŚWIADCZENIE (pdf)