Gmina i Miasto Mirosławiec w gronie udziałowym Spółki

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że dnia 1 lipca 2020 roku, nowym Udziałowcem MPGO Sp. z o. o. stała się Gmina i Miasto Mirosławiec, reprezentowana przez Burmistrza Piotra Pawlika.

Aktualnie w skład Zgromadzenia Wspólników MPGO wchodzi 12 Gmin Udziałowych:

Gmina Połczyn – Zdrój, Gmina Czaplinek, Gmina Barwice, Miasto Szczecinek, Miasto Świdwin, Gmina Świdwin, Gmina Sławoborze, Gmina Rąbino, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Biały Bór, Gmina Grzmiąca, Gmina i Miasto Mirosławiec.

Na zdjęciu:

pierwszy rząd od lewej: Sebastian Witek-Burmistrz Połczyna-Zdroju, Piotr Pawlik-Burmistrz Mirosławca, Dorota Rusin-Hardenbicker-Zastępca Burmistrza Szczecinka, Patryk Makowski-Wójt Gminy Grzmiąca, Aneta Krawiec-Wójt Gminy Rąbino, Jolanta Jabłońska-Wojciul – Prezes Zarządu Spółki, Kazimierz Lechocki – Wójt Gminy Świdwin, Marcin Naruszewicz-Burmistrz Czaplinka, Dorota Chrzanowska-Burmistrz Bornego Sulinowa.

drugi rząd od lewej: Bożena Kulikowska-Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, Mariusz Kieling – Burmistrz Barwic, Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru, Marcin Książek – Wójt Gminy Sławoborze, Piotr Feliński – Burmistrz Świdwina