Informacja w sprawie przyjmowania odpadów dnia 2 lutego 2017 r.