Zakup sprzętu

Projekt: Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez zakup sprzętu specjalistycznego dla MPGO Sp. z o.o.

Realizacja projektu pod nazwą „Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez zakup sprzętu specjalistycznego dla MPGO Sp. z o.o.”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 4.2 gospodarka odpadami.

Przedmiotem projektu jest zakup:

  • pojazdu specjalistycznego do zbiórki i transportu odpadów (śmieciarka),
  • pojazdu ciężarowego typu bramowiec,
  • pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

W maju 2011r. rozpoczęto realizację projektu pn.”Usprawnienie systemu gospodarki odpadami poprzez zakup sprzętu specjalistycznego dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013/Działanie 4.2/Gospodarka odpadami.