Nagrody

1. Prestiżowy ranking „Gazele Biznesu 2016”

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

 

2. Laureat programu „EkoSymbol 2016”

Redakcja Monitora Biznesu w Rzeczpospolitej oraz Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej wyróżnia podmioty najciekawsze, odnoszące największe sukcesy, wprowadzające największe innowacje w ramach swojej branży: najprężniej działające samorządy lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorstwa, które szczególnie troszczą się o środowisko naturalne.

Laureatów, choć reprezentują rozmaite branże, łączą wartości: dążenie ku innowacjom, wzorowa polityka zarządzania i jakości, a także aktywność społeczna oraz skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

 

3. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 za modernizację Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym poprzez doposażenie sortowni odpadów oraz za dostawę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016 to wyróżnienie, które jest odpowiedzią na nową perspektywę unijną 2014-2020. Przyznane nagrody stanowią docenienie nowatorskich inwestycji i innowacyjnych rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Organizatorami i pomysłodawcami nagrody są: Centrum Inteligentnego Rozwoju oraz sekcja „Rzecz o Innowacjach”, ukazująca się na łamach „Pulsu Biznesu”.

 

4. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Certyfikat to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, przygotowywana przez analityków, wystawiana jest na podstawie:

• analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor
• analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
• największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych

 

5. Green Certificate

GREEN CERTIFICATE to prestiżowy znak promocyjny skierowany do podmiotów, które dobrowolnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za działania na rzecz środowiska, gospodarki oraz społeczeństwa, zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Certyfikat stanowi zobowiązanie do ciągłego, kompleksowego tworzenia i udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań.

GREEN CERTIFICATE jest aktem woli pracowników oraz zarządu podmiotu, do kreowania proekologicznego wizerunku, spójnego z jego strategią ekologiczną. O prawo do używania certyfikatu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, a w szczególności przedsiębiorstwa, miny, powiaty, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia pracodawców, rejestrowane i działające na terenie Unii Europejskiej.

 

6. MPGO Liderem Rozwoju Regionalnego 2015

Spółka została uhonorowana nagrodą Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. Jest to prestiżowy ogólnopolski program promocyjny, prowadzony przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Jego laureatami zostają miasta, firmy oraz organizacje, które działają dla dobra lokalnej społeczności.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Łodzi podczas III Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości w dniach 5 – 6 listopada 2015 roku.

 

7. Dyrektor Roku 2014

Prezes Zarządu Pani Jolanta Jabłońska – Wojciul znalazła się w zaszczytnym gronie nominowanych do tytułu Dyrektora Roku 2014 Zakładu Oczyszczania Miasta, który to konkurs organizowany jest przez miesięcznik „Przegląd Komunalny” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

 

8. Ranking 100 Kobiet Biznesu 2014 w kategorii firm o przychodach ze sprzedaży poniżej 50 mln zł

Prezes Zarządu Pani Jolanta Jabłońska – Wojciul znalazła się w prestiżowym gronie laureatek rankingu „Pulsu Biznesu” 100 Kobiet Biznesu 2014 w kategorii firm
o przychodach ze sprzedaży poniżej 50 mln zł

Ranking 100 Kobiet Biznesu to projekt dziennika „Puls Biznesu”, który powstał w 2011 roku, aby promować przedsiębiorczość kobiet polskiego świata biznesu.

 

9. Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Inwestora Roku 2007 w Konkursie Gospodarczym

Konkurs Gospodarczy to funkcjonujące i znane od wielu lat przedsięwzięcie
o charakterze regionalnym, mające na celu wyróżnienie najlepszych firm, produktów, usług i inwestycji. Poprzez tę inicjatywę promowana i wspierana jest przedsiębiorczość w województwie zachodniopomorskim.