Organy spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników tworzą organy wykonawcze jednostek samorządowych w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 01.142.1592 t.j. z późn. zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 01.142.1591 t.j. z późn. zm.).

Zgromadzenie Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o tworzą:

Burmistrz Połczyna-Zdroju
Wójt Gminy Świdwin
Burmistrz Czaplinka
Wójt Gminy Sławoborze
Wójt Gminy Rąbino
Burmistrz Szczecinka
Burmistrz Bornego Sulinowa
Burmistrz Białego Boru
Burmistrz Barwic
Burmistrz Świdwina
Wójt Gminy Grzmiąca
Burmistrz Mirosławca

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z liczby do 6 /sześciu/ osób wybieranych uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów zaproponowanych przez Gminy będące Wspólnikami Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.:

Foryś Waldemar
Litorowicz Wojciech
Płaczkiewicz Michał
Pszczoła-Bryńska Beata
Strzelec Maciej

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd Spółki składa się z jednego członka – reprezentacja jednoosobowa.
Od dnia 23.06.2021 r.  Prezesem Zarządu MPGO Sp. z o.o. jest Pan Radosław Żmuda-Trzebiatowski.